MobiJopa – kohdealat

MobiJOPA on hyödynnettävissä hyvin monissa, tilannejohtamista ja liikkuvuutta edustavissa käyttökohteissa.

Liikuteltavaa tilaa käytetään mm. koulutuksen, harjoittelun ja operatiivisen toiminnan johtamisen yhteydessä.

TURVALLISUUS

 • Maanpuolustus, PV ja MPK
 • Rajaturvallisuus
 • Vartiointi ja alueturvallisuus
 • Pelastustoimi
 • Poliisi
 • Etsintä ja pelastustehtävät, SPR/VAPEPA
 • Poikkeusolot ja kansalaisturvallisuus
 • Poikkeustilanteet ja suuronnettomuudet
 • Luonnon ääriolot, myrskyt, tulvat ja maastopalot
 • Ympäristöturvallisuus
 • Tapahtumaturvallisuus

INFRA JOHTAMINEN

 • Ympäristörakentaminen
 • Maanrakennus
 • Liikenneinfra; tiet, sillat ja rautatiet
 • Suuret rakennuskohteet
 • Sähkö- ja tietoliikenneinfra
 • Uudisrakentaminen, häiriöhallinta ja korjaustoimet

YMPÄRISTÖ JA LUONNONVARAT

 • Maa- ja metsätalous
 • Ympäristötutkimus
 • Luonnonvarat
 • Metsäntutkimus
 • Geologia

YRITYSTOIMINTA

 • etätyötila kotona ja mökillä
 • pienyrityksen toimitila
 • koulutus ja konsultointi

VAPAA-AIKA

 • siirrettävä tukikohta metsästykseen ja kalastukseen
 • metsästyksen johtopaikka
 • liikuteltava harrastustila